Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Başvuru ve Kayıt Bilgileri

SANAT VE TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI: 

- 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.
        • Alan içi mezuniyet olmaması durumunda bilimsel hazırlık derslerinin (en fazla 6 ders) alınması gerekmektedir. 
​        •  Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans ve alt uzmanlık alanları için ALES şartı aranmamaktadır
        •  Lisans son sınıf öğrencisi olup diplomasının teslim alınamaması durumunda "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alınabilinir. 
 
SANAT VE TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
Başvuru belgelerin imzalı kopyası
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
        • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik belgesinin  aslı* ve fotokopisi
- Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
- Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi
- 4 adet vesikalık fotoğraf
- İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
- Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan başvuru tarihli belge geçerlidir.)


(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.
 

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.