Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Başvuru ve Kayıt Bilgileri

 
MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLLARI

- 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak,
        •  Lisans son sınıf öğrencisi olup diplomasının teslim alınamaması durumunda "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alınabilinir. 

- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak, 
        • ALES sadece tezli programlar için geçerlidir. Tezsiz programlar için ALES şartı kaldırılmıştır.
       • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alabilirler; özel öğrenci statüsünde öğrencilik haklarından faydalanılamaz. 
        • GMAT ve GRE sınavına katılanlar, ALES taban puanına karşılık GMAT veya GRE eşdeğerlik tablosundaki sayısal puanı kullanabilinir.

- Yabancı dil seviye tespit sınavı (YDS)'den 55 ve üzeri puan almak,
        • Yabancı Dil Sınav (YDS) sonuçları sadece İngilizce eğitim verilen "Uluslararası İşletme İngilizce Yüksek Lisans Programı" için gereklidir. 
        • Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler için, ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan edilmesi gerekmektedir. 
        • Altınbaş Üniversitesi'ne ait yabancı dil sınavı yapılmamaktadır.
        • Yabancı dil sınavı sonucu olmayan öğrenciler için "Özel Öğrenci" durumu geçerli değildir.
 
 
MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Online Ön Kayıt Formu
- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
​​        • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu aday öğrencilerinin diplomalarına ait Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesinin aslı* ve fotokopisi
- Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi 
- Yabancı dil seviye tespit sınavı olan YDS'ye ait sonuç belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı* ve önlü/arkalı fotokopisi
- 4 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
- Askerlik durum beyanı (E-devlet üzerinden alınan başvuru tarihli belge geçerlidir.)


(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.