Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

-

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Başvuru Formu

 

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Şirketlerin muhasebe ve denetim süreçleri; işletme kayıtlarının doğru ve eksiksiz tutulabilmesi, finansal tabloların ve yıllık raporların hazırlanması, yöneticiler için gerekli finansal ve finansal olmayan bilginin üretilmesi, işletmelerin etkinliğini artırmaya yönelik kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir denetim altında yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm bu süreçler, şirketlerin finansal gücünü koruyarak büyümesi, gelişmesi ve sürekliliği amacıyla sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Uzun vadede bu şirketlerin ülke ekonomisine yapacağı katkılar göz önünde bulundurularak tüm işletmeler gerek ulusal, gerek uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde faaliyet gösterme yönünde teşvik edilmelidir. 
Bu doğrultuda, Muhasebe ve Denetim Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin söz konusu alandaki eğitimlerini en güncel bilgi, beceri ve tekniklerle donatarak alandaki birikim ve yetkinliklerini arttırmak amacını taşımaktadır. 

Muhasebe ve Denetim Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Tamamlayacakları yüksek lisans tezi veya projesi ile ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar. 

Program eğitsel amaçları aşağıdadır: 

1.    Muhasebenin temel kavramsal yapısını anlama ve değerlendirme becerisi, 
2.    Çağdaş muhasebe ve denetim uygulamalarını/yöntemlerini kullanarak strateji oluşturma, yönetme ve işletmenin gerek finansal gerekse finansal olmayan performansını arttırma becerisi. 
3.    Problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler geliştirme ve uygulama becerisi. 
4.    Hızla değişen küresel ortamda değişikliklere uyum sağlama becerisi. 
5.    Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım. 
6.    Uluslararası iş ilişkileri kurabilme ve ortaklık yapabilme becerisi. 
7.    Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk duygusu. 
8.    Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi.
 
EĞİTİM YERİ : Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Gayrettepe - Esentepe yerleşkesinde açılmaktadır.
 
EĞİTİM SAATİ : Hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında dersler Gayrettepe - Esentepe yerleşkesinde gerçekleşmektedir.
 
EĞİTİM DİLİ : Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Türkçe olarak sunulmaktadır. 
 
PROGRAM : Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı tezli ve projeli olarak sunulmaktadır. Öğrenci; tezli programda 7 ders,1 seminer dersi ve tez çalışmasından, projeli (tezsiz) programda ise 10 ders ve proje ödevinden sorumludur.

DERS VEREN EĞİTMENLER

Dr. Mahfi EĞİLMEZ

Muhasebe ve Denetim Özgeçmiş...

Dr. Öğretim Üyesi Bengi Yanık İLHAN

Muhasebe ve Denetim Özgeçmiş...

Dr. Öğretim Üyesi Ozan BAKIR *

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Özgeçmiş...

Doç. Dr. İpek TÜRKER *

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Özgeçmiş...

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.