Özel Hukuk Doktora Programı Ders İçerikleri

HUK 522 Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II
Yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yeni kurum ve düzenlemeler
HUK 562 Uluslararası Ticari Tahkim
Tahkim şartı, dava ehliyeti, tahkime elverişlilik, kamu düzeni, ad hoc ve kurumsal tahkim, tahkimde yargılama süreci, tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili New York Konvansiyonu, Milletlerarası Tahkim Kanunu.
HUK 572 Rekabet Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku çerçevesinde şirket birleşme ve devralmalarının denetimi, monopol, üstün konumun kötüye kullanılması, ticaret engelleri, devlet sübvansiyonlarının hukukiliği.
HUK 621 Uygulamada Eşya Hukuku
Mülkiyet, sınırlı ayni haklar, zilyetlik ve tapu sicili, Eşya Hukuku'na ilişkin Yargıtay kararları ve doktrindeki güncel gelişmeler.
HUK 632 Medeni Yargılama Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Türleri
İhtiyati tedbir, ihtiyati tedbir yargılaması, ihtiyati tedbir kararının uygulanması, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haczin karşılaştırılması, delil tespiti.

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.