Özel Hukuk Doktora Programı Başvuru ve Kayıt Bilgileri

ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLLARI: 

- Yüksek lisans derecesine sahip olmak,       
   ​​        • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu adayların diplomalarının Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik belgesinin  aslı* ve fotokopisi

- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 55 puan ve üstü, 
       • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 55 ve üstü,
       • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alabilirler; özel öğrenci statüsünde öğrencilik haklarından faydalanılamaz. 
        • GMAT ve GRE sınavına katılanlar, ALES taban puanına karşılık GMAT veya GRE eşdeğerlik tablosundaki sayısal puanı kullanabilinir.
 
- İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesini beyan etmek.
Yabancı Dil Sınavı (YDS) :55 ve üzeri ve diğer yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak koşulu bulunmaktadır.
        • Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler için, ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan edilmesi gerekmektedir. 
        • Altınbaş Üniversitesi'ne ait yabancı dil sınavı yapılmamaktadır.
 
- Alan mezuniyetinde bulunmak.
Alan dışı programa öğrenci alımı yapılmamaktadır.  
 
- Mülakat Değerlendirmesi.
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan doktora programlarına kabul için mülakat gerçekleşmektedir

ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
- Özgeçmiş
Başvuru belgelerin imzalı kopyası
- Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
- Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
- Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi
- 4 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
- Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan güncel tarihli belge geçerlidir.)


(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.
 

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.