Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü'nden

SBE Müdürü Doç.Dr. Banu KavaklıDeğerli Öğrencimiz ve Aday Öğrencimiz,

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden olan yaşam boyu öğrenme bireylerin kişisel ya da mesleki motivasyonlarla bilgi, beceri, nitelik ve yeterliliklerini geliştirilme çabasına işaret eder. Bundan dolayı sadece sosyal katılımı ve kişisel ilerlemeyi sağlamakla sınırlı kalmayıp rekabet edebilirliği ve talep edilirliği yükselten bir süreçtir. 

Bu anlayışla düzenlenen çağdaş lisansüstü eğitim, bireylerin mesleki bilgilerini güncel tutmasını, yeni beceriler kazanmasını, ilgilendikleri bir konuda daha derin bilgi edinmesini, uzmanlaşmasını, aynı alanda çalışan diğer profesyoneller ve akademisyenlerle diyalog kurmasını, sosyal ağlarını güçlendirmesini ve kariyer olanaklarını arttırmasını sağlar.

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak başlıca amacımız, sosyal bilimlerde ve sanatta, bugünün ve geleceğin gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımı sağlamaktır. İşletme, Hukuk, Sanat ve Tasarım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında sunmakta olduğumuz yüksek lisans programlarında, uluslararası bilimsel ve mesleki standartlara uygun, küresel ve yerel arasındaki bağı gözeten, teorik ve pratik eğitimi harmanlayan ve disiplinlerarası çalışmalara olanak sağlayan bir eğitim ve gelişim ortamı hedeflenmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak, özgür tartışma ortamında, yurtdışı ve sektör deneyimli saygın akademisyenlerle çalışarak, mesleki ve bilgi birikimini arttırmak isteyen mezunları yüksek lisans programlarımızla tanışmaya davet ediyoruz.

Doç.Dr. Banu Kavaklı
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.