Doktora Programları Başvuru ve Kayıt

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLLARI: 

- Yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Doktora programlarında yüksek lisans mezuniyeti şartı aranmaktadır. Sadece Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programında lisans mezuniyeti ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans diploması not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması zorunluluğu bulunmaktadır.

- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son beş yıl içerisinde yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 55 puan ve üstü, lisans mezuniyeti ile bütünleşik doktora programına başvuru için 70 puan ve üstü almış olmak.
       • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde lisansüstü programlara ait ders alabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
       • GMAT ve GRE sınav puanı bulanan öğrencinin ALES taban puanına karşılık GMAT veya GRE eşdeğerlik tablosundaki sayısal puanı kullanılır.

- Yabancı dil seviye tespit sınavı YDS'den 55 ve üzeri puan almak,
        • Eşdeğerliliği kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından değerlendirmesi olan aday öğrenciler  ÖSYM'nin belirlediği ve YÖK'ün kabul ettiği eşdeğerlilik tablosuna göre en az YDS 55 puanına denk gelen puanı beyan etmesi gerekmektedir. 
        • Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonucu olmayan öğrenciler için "Özel Öğrenci" durumu geçerli değildir.
        • Altınbaş Üniversitesi'ne ait yabancı dil sınavı yapılmamaktadır.

- Alan mezunu olmak,
Alan dışı programa katılmak isteyen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Dersleri almakla yükümlüdür. 

- Mülakat değerlendirmesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan doktora programlarına kabul için mülakat gerçekleşmektedir.
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- Özgeçmiş
- Başvuru formunun imzalı kopyası
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
​​        • Yurtdışında öğrenim görmüş olan T.C. uyruklu aday öğrencilerinin diplomalarına ait Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesinin aslı* ve fotokopisi
- Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
- Yabancı dil seviye tespit sınavı (YDS)'ye ait sonuç belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi
- 4 adet vesikalık fotoğraf
İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
- Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan güncel tarihli belge geçerlidir.)

(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, bir kopyaları enstitüye kayıt için eksiksiz sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı, diploma, transkript ile kayıt alınmamaktadır. 
Enstitü içinde fotokopi veya çıktı alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple eksiksiz evrakla gelinmesi gerekir.
​Başvuru ve kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi ile ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.Kargo ile kayıt alınmamaktadır.

 

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.